Aktualności

Wielki Post

Tak mówi Pan: «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego.
Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju.
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”»
Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem. Jl 2, 12-18

Środa Popielcowa – 10 II

Msze św. w tym dniu są o godz. 10.00, 17.00. i 19.00.
W czasie każdej Mszy św. jest posypywanie głów popiołem oraz zbierana jałmużna postna.
Przypominamy o obowiązującym w tym dniu poście ścisłym (ilościowym i jakościowym).

Droga Krzyżowa

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiane są w każdy piątek po Mszy św. o godz. 17.00.

Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym

Nabożeństwo Gorzkich Żali jest w każdą niedzielę o godz. 16.15. W czasie ich celebrowania kazanie pasyjne głosi ks. Łukasz.

Serdecznie zapraszamy całą wspólnotę parafialną oraz gości do udziału w tych nabożeństwach wielkopostnych.

Życzymy także pięknego i głębokiego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania.

Wypominki (zalecki) za zmarłych, są odczytywane w czasie Nabożeństw. Wypominki można składać w zakrystii.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy w naszej parafii od 4 Niedzieli Wielkiego Postu, tj. od 06 do 09 marca br. Już teraz prosimy wszystkich Parafian o takie zaplanowanie czasu, aby jak najlepiej uczestniczyć w tych rekolekcjach. Rekolekcje poprowadzi Ks. Grzegorz Piekiełko.

 

 

Zostaw komentarz