Aktualności

Z życia Parafii

  1. Rozpoczął się nowy rok szkolny, który przyniósł wiele zmian w naszej parafii. Na zakończenie wakacji pożegnaliśmy z łezką w oku, ale i na wesoło dzięki oryginalnemu kazaniu księdza Łukasza i księdza Grzegorza, naszego proboszcza Wiesława Bajgra. Życzymy mu wiele błogosławieństwa Bożego w tej nowej ustrońskiej parafii i mamy nadzieję, że czasem za nami zatęskni i przyjedzie nas odwiedzić. Początkiem września przywitaliśmy w naszym kościele nowego administratora, księdza Wiesława Firleja. Mamy nadzieję, że pokocha naszą parafię i długo będzie nam pasterzował.
  2. Zespół Charytatywny składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym już po raz 12 mogliśmy zorganizować półkolonie w naszej parafii. Dziękujemy pani Janinie Ostrowskiej za Wesołe Miasteczko, Dyrekcji Hotelu Gołębiewski za pobyt na basenie, panu Januszowi Tyszkowskiemu z żoną za umożliwienie nam pobytu w Parku Linowym i wjazd kolejką na Skolnity, pani Ani Wilczak za oscypki, hurtowni Marko za pyszne kiełbaski na grilla, Cukierni Janeczka za lody dla naszych dzieci. Dziękujemy też pani Broni, pani Reni i pani Geni za pyszne obiady na probostwie; dziękujemy pani Heli, Geni, Jadzi, Eli, panu Tomkowi i Konradowi za pomoc w opiece nad kolonistami. Pani Edytce Kostce i Pani Ani Marek dziękujemy za profesjonalną opiekę i organizowanie zajęć podczas półkolonii. Dziękujemy także naszej młodzieży: Agnieszce, Ani, Agatce, Paulinie, Ewelinie, Nikoli, Maxowi, Szymonowi i Marcinkowi za codzienne zajmowanie się swoimi młodszymi kolegami. Wszystkim ogromne, ogromne Bóg zapłać i do zobaczenia za rok.
  3. Jubilaci z miesięcy lipca, sierpnia i września: Władysław Piprek, Jadwiga Bartosz, Marian Włoka, Krystyna Ryncarz, Wanda Osołkowska, Zdzisław Kubacha, Józef Wilczek, Waldemar Jakowienko, Henryk Itner, Adela Chlebek, Krystyna Barysz, Halina Kalus, Maria Jurczak, Kornelia Starosta.
  4. I jeszcze fragment z wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego :
„Bóg jest Miłością, dlatego nie o to Mu idzie, abyśmy się Go bali, ale o to , abyśmy się w Nim rozkochali”.
Maria Pasternak

Zostaw komentarz