Aktualności

Pielgrzymka do Bram Miłosierdzia

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosierdzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto Go widzi, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.

pp. Franciszek „Misericordiae Vultus”

Z okazji zakończenia Roku Miłosierdzia organizowana jest pielgrzymka do Bram Miłosierdzia w Andrychowie, Krakowie – Łagiewnikach i Oświęcimiu. Wyjazd 11 listopada br. o godz. 8.00. Koszt 60 zł (w tym obiad w Łagiewnikach). Zapisy przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

Zostaw komentarz