Aktualności

Adoracja Jezusa we wtorek 29 sierpnia 2017

„Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim… I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6, 1.4; por. Ap 4, 6.8; 5, 11-12).

We wtorek, 29.08. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ramach Wieczystej Adoracji. Rozpoczniemy ją po Mszy św. o godz. 7.00 a zakończymy o godz. 17.00.

Trwajmy przy Jezusie – naszym Panu i Zbawicielu, aby to On nas uzdrawiał.

 

Zostaw komentarz