Aktualności

Czy wiesz, że…

Uroczystość Wszystkich Świętych…

… swoimi korzeniami sięga IV w. na Wschodzie, gdzie przeżywano święto wszystkich męczenników w bliskości Paschy.
… w Rzymie pojawiła się w VII w.
… w Kościele w Galii była przeżywana 1 listopada.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

… w Polsce jest nazywane Dniem Zadusznym
… nawiązuje do tradycji modlitw za zmarłych w 3 dniu od śmierci, następnie w 7, 30 (niekiedy 40), oraz w rocznicę zgonu.
… jako wspomnienie powstaje dzięki opatowi Odilonowi z Cluny, który wprowadza wspomnienie 2 listopada w 998 r.

Odpust

„…jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471)

Odpust zupełny za dusze cierpiące można uzyskać…

… od uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcia łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej, zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
… w dniach od 1-8 listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choćby tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

Wypominki (Zalecki)

… są modlitwą za zmarłych.
… w naszym kościele parafialnym są w niedziele przed Mszą o 7.30 a w I niedziele miesiąca w intencji zmarłych jest sprawowana Msza św.
… występują w czasie nabożeństw różańcowych odprawianych od 1 do 8.11. po Mszy św. o godz. 17.00.

Przy wyjściach z kościoła znajdują się kartki

… na których można wypisać imiona i nazwiska zmarłych polecanych naszej modlitwie. Możemy je złożyć wraz z ofiarą w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Także i ci, których ciała
Śpią już w bezmiernym pokoju,
Niech w Twoim świetle się zbudzą,
By Ciebie wielbić na wieki. Amen.
(Fragment Hymnu z Oficjum za zmarłych)

Zostaw komentarz