Aktualności

Adoracja Najświętszego Sakramentu – 4 lutego 2018

 

„Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim… I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6, 1.4; por. Ap 4, 6.8; 5, 11-12).

W niedzielę, 4.02. br. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 12.30 do godz. 16.00.

Trwajmy przy Jezusie – naszym Panu i Zbawicielu, aby to On nas uzdrawiał.

Zostaw komentarz