Aktualności

Jak ożywić wiarę w parafii? Spotkanie 1 – Gorzkie Żale 2018

Dz 2, 42-47 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Mk 1,14-15 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Pytania:

  1. Czym dla mnie jest parafia?
  2. Jaka jest historia mojej przynależności do Parafii?
  3. Czy moja parafia jest rzeczywistością ukazującą Królestwo Boże?
  4. Czy Jezus jest dla mnie tym, który może wypełnić moje życie i zaspokoić moje pragnienia?

Zostaw komentarz