Aktualności

Jak ożywić wiarę w parafii? Spotkanie 2 – Gorzkie Żale 2018

Łk 4, 16-19 Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.

„Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przeniknąć ją swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość” Paweł VI w O ewangelizacji w świecie współczesnym

Pytania:

  1. Czy widzę w Jezusie Tego, który widzi moje ubóstwo, chce mnie uzdrawiać i pojednywać ze sobą?
  2. Czy jesteś świadom, że to ja mam być ewangelizatorem, głoszącym Ewangelię słowem i czynem?
  3. Czy moja parafia skoncentrowana jest na Królestwie Bożym (zagadnienia: spersonalizowane przesłanie; wspólnota i gościnność; duma, zapał i entuzjazm; pogłębianie podstawowych prawd wiary; świeccy liderzy to priorytet; miłość do Pisma Świętego)?

Zostaw komentarz