Aktualności

Jak ożywić wiarę w parafii? Spotkanie 3 – Gorzkie Żale 2018

Ez 3, 1-3 A On rzekł do mnie: «Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!» Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: «Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem». Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód.

Pytania:

  1. W jakich momentach czujesz się zbyt zajęty, żeby się pomodlić i dostrzec działanie Boga w Twojej posłudze i w twoim życiu osobistym?
  2. Czy czytasz Pismo Święte? Czy znajdujesz czas na chrześcijańską medytację fragmentów Biblii?
  3. W jaki sposób pogłębiasz swoją wiedzę religijną? (prasa katolicka, internet, książki, radio, telewizja…)
  4. Czy w Piśmie Świętym znajdujesz znaki od Boga dla siebie i rodziny?

Zostaw komentarz