Aktualności

Jak ożywić wiarę w parafii? Spotkanie 4 – Gorzkie Żale 2018

Konstytucja o liturgii świętej „SACROSANCTUM CONCILIUM” nr 10: Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską.
Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby „sakramentami wielkanocnymi” nasyceni, „żyli w doskonałej jedności”. Modli się, aby „zachowywali w życiu, co otrzymali przez wiarę”. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga i zapala wiernych do tym gorętszej miłości Chrystusa. Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła.

Pytania:

  1. Czy liturgia jest dla mnie szczytem i źródłem spotkania z Bogiem?
  2. Czy wierzę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii?
  3. W jaki sposób angażuje się w piękno Mszy świętej (czytanie, śpiew, życzliwość)?
  4. Czy dzielę się moimi talentami z innymi?

Zostaw komentarz