Aktualności

Święcenie Palm w Niedzielę Palmową – 25 marca 2018

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! (Mk 11,7-10)

W Niedzielę Palmową święcenie palm odbywa się na każdej Mszy św. (7.30, 845, 10.00, 11.30, 17.00)

Natomiast na Eucharystii o godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie palm i uroczysta procesja.

Zostaw komentarz