Bierzmowanie

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

(Księga Joela 3, 1-2)

  • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej Parafii obejmuje roczną formację. Można ją rozpocząć od trzeciej klasy gimnazjum.
  • Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to pogłębienie przyjaźni z Jezusem. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej, aby dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiarę, znając Boga, w którego i któremu się wierzy.
  • Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest także do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych – żyje w nim Chrystus. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.
  • Kandydaci do bierzmowania, którzy pragną się wziąć udział w formacji i zostały ochrzczone w innej parafii niż nasza, muszą dostarczyć metrykę chrztu św. z parafii, gdzie ten sakrament był udzielany.
  • Świadek do sakramentu bierzmowania musi poświadczyć odpowiednim pismem z parafii zamieszkania, że jest praktykującym katolikiem i może pełnić posługę świadka.
  • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Osoby pragnące przygotować się do drugiego sakramentu wtajemniczenia, proszone są, aby się zgłosiły do kancelarii parafialnej.