Chrzest

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

(Ewangelia według św. Marka 1, 9-11)

Sakrament Chrztu św. w sposób szczególny powinien być przeżywany w dniu Zmartwychwstania Jezusa w obecności wspólnoty Kościoła. W związku z tym w naszej Parafii jest on udzielany przeważnie w 3. niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30.

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę, poprzedzającą dzień chrztu świętego po Mszy św. wieczornej.

Dziecko prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej przynosząc:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii.
  3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
  4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:

  • niewierzący i innowiercy
  • żyjący na kontrakcie cywilnym
  • prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy