Historia

Początków miejscowości Wisły szukać należy w pierwszej połowie XIII wieku. W kronikach Sióstr Norbertanek znajdujemy wzmiankę, że księżna Ludmiła, żona Mieszka Kulawego, wnuka Bolesława Krzywoustego, księcia na Raciborzu, w Opolu i w Cieszynie, fundując w roku 1210 klasztor Sióstr Norbertanek w Czarnowąsach, zapisała na utrzymanie tego klasztoru 40 wsi na wieczne posiadanie, zwolnionych od wszelkiej książęcej powinności. Z Księstwa Cieszyńskiego zapisała wsie: Goleszów, Wisłę, Zamarski, Puńców, Ogrodzoną. W roku 1223 biskup wrocławski Saurencjusz w liście do Sióstr Norbertanek zatwierdza zapis księżnej Ludmiły i donosi, że zrzeka się na rzecz owego klasztoru dziesięcin należnych mu ze wsi Goleszowa, Wisły, Zamarsk i kilku innych miejscowości, z których nie wszystkie da się dziś zidentyfikować. Tak więc Wisła należy po Cieszynie do najwcześniej wzmiankowanych w dokumentach miejscowości na Śląsku Cieszyńskim.

W roku 1444 blisko miejsca obecnego kościoła parafialnego powstaje pierwszy, drewniany kościółek wiślański – prawdopodobnie kaplica cmentarna z datą na belce sufitowej 1444. W kronice parafialnej w Ustroniu zaznaczona jest wyraźnie tradycja, że kaplicę w Wiśle zbudowano równocześnie z drewnianym kościołem filialnym w Ustroniu i to w roku 1444 (Zarania Śl. kwiecień 1938 str.74). Tradycja miejscowa później zanotowana w kronice ewangelickiego zbioru podaje, że w Wiśle istniał kościół już w roku 1444 (ks. Andrzej Wantuła – „Początki osadnictwa na Wiśle” 1934 r. str.7). Z nastaniem reformacji ruchu religijnego XVI wieku (Marcin Luter 1483-1546) ów pierwotny kościółek przejęli protestanci, rozbudowując go i zachowując ową belkę z datą z roku 1444. Jak to było ogólnie we zwyczaju. W okresie kontrreformacji kościółek przechodzi znowu w ręce katolików.

Ta skromna budowla chyliła się już ku ziemi i strzecha kryta gontami dotykała nieomal ziemi. Trzeba było pomyśleć o nowym, murowanym kościele. W 1830 roku ks. Kraus, ówczesny proboszcz Ustronia, postarał się o lokalizację pod budowę nowego kościoła. W roku 1851 administrator komory w Cieszynie Rath v. Kalkberg wyjednał ustalenie patronatu dla kościoła w Wiśle i w tymże roku w lecie przystąpiono do budowy obecnego murowanego kościoła pod wezwaniem NMP Wniebowzięcia. Budowę ukończono w r.1865. Wisła liczyła wówczas 4000 mieszkańców. Z tego tylko 190 katolików. 
Nasilający się z roku na rok ruch wczasowiczów i turystów zmusił parafię do rozbudowania kościoła. Budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 roku. Unowocześniono wystrój wnętrza kościoła. Na terenie Wisły są obecnie jeszcze dwie parafie: Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Głębcach i Parafia św. Pawła od Krzyża OO. Pasjonistów na Nowej Osadzie.

Zaś na terenie parafii wiślańskiej znajdują się jeszcze dwie kaplice, jako punkty duszpasterskie, w których codziennie w tygodniu, w niedzielę i święta odprawia się Msze św. (na Parteczniku ul. Górnosląska 16 Dom Sióstr Elżbietanek oraz w Jaworniku ul. Jodłowa 5 – Dom Formacyjny Ruchu Światło-Życie). Obecny cmentarz był miejscem grzebania katolików i ewangelików. Stąd grobowiec pastora Głębockiego na katolickim cmentarzu. Od roku 1978 Wisła posiada cmentarz komunalny (kierunek Oaza-Kopydło). Wisła od 1651 roku razem z kościołem Ustrońskim była administrowana przez parafię Goleszów. Od roku 1785 – 1938 była filią parafii Ustroń. W r. 1938 została erygowana samodzielna lokalią, zaś w 1957r. parafią. Wisła co do obszaru jest największą miejscowością na Śląsku.

Na całość miejscowości i parafii składa się szereg odrębnych osad wciśniętych w dolinę oraz boczne dolinki lub rozrzuconych po stokach jak: Malinka, Czarne, Równe, Barania Góra, Głębce, Łabajów, Tokarnia, Kobyla, Skolity, Stożek, Gościejów, Jarzębata, Partecznik, Dziechcinka, Gahura, Jawornik, Obłaziec. Na tym rozległym obszarze o powierzchni 111 kilometrów kwadratowych mieszka obecnie 2400 katolików, około 6000 wyznawców kościoła ewangelicko-augsburskiego, zaś około 2500 to należący do różnych związków wyznaniowych takich jak: Adwentyści, Adwentyści Dnia Siódmego, Badacze Pisma Świętego, Baptyści, Metodyści, Wyznawcy Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego, Światkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy, itd. W obecnej dobie ruchu ekumenicznego, „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21), organizuje się w parafii nabożeństwa ekumeniczne z udziałem braci rozłączonych.

Proboszczowie : 
1957 – 1968 Ks. Franciszek Kubalok 
1968 – 1981 Ks. Karol Bardoń 
1981 – 2011 Ks. Rudolf Wojnar
2011 – 2016 Ks. Wiesław Bajger

Parafia erygowana: 28 V 1957

Ulice należące do parafii:
Boczna, Brańców, Brzozowa, Bukowa, Bulwar Księżycowy, Bulwar Słoneczny, Burschego, Cicha, Cieślarów, Dębowa, Dziechcinka, Gahura, Gimnazjalna, Górnośląska, Groniczek, pl. Hoffa, Jarzębata, Jawornik, Jodłowa, Kamienna, Kiczorowska, Kolejowa, Konopnickiej, Kuryatty, Kwiatowa, Leśna, Letnia, 11 Listopada, Lipowa, 1 Maja, Miła, Niemca, Nowa, Ochorowicza, Olimpijska, Partecznik, Polna, Prusa, Przemysłowa, Przylesie, Różana, Skolnity, Soszowska, Stalmacha, Stellera, Strażacka, Stroma, Strumykowa, Sztwiertni, Świerkowa, Towarowa, Ustrońska, Wańkowska, Willowa, Wiosenna, Wodna, Żwirowa.