Eucharystia

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

(Ewangelia według św. Jana 6, 54-56)

W naszej Parafii przygotowujemy dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. W przygotowaniu mogą uczestniczyć dzieci od III klasy Szkoły Podstawowej.

W piątek, 23.09. po Mszy św. szkolnej o godz. 17.00 spotkanie rodziców dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej.

W niedzielę 9.10. na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci otrzymają poświęcone Różańce.

W piątek, 4.11. po Mszy św. szkolnej o godz. 17.00 spotkanie rodziców dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej.