Małżeństwo

Jezus odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Ewangelia według św. Mateusza 19, 4-6

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C. (3 egz.)
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

Narzeczeni, którzy nie należą do naszej Parafii, proszeni są ,aby wcześniej zgłosili się do kancelarii parafialnej w celu omówienia z kapłanem daty ślubu i wymagań związanych z dokumentami.

Dodatkowe informacje na http://www.rodzina.diecezja.bielsko.pl/index.php/narzeczeni