Pogrzeb

 Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach.

2 Księga Machabejska 12, 39

Pogrzeb zgłaszamy  w kancelarii parafialnej u kapłana obecnego na parafii. Do spisania danych zmarłego wymagany jest dokument aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi. Pogrzeby zmarłych, którzy nie należeli do naszej parafii są celebrowane po dostarczeniu zgody z parafii zamieszkania osoby zmarłej.