Spowiedź święta

Rzekł więc Jozue do Akana: «Synu mój, daj chwałę Panu, Bogu Izraela, i złóż przed Nim wyznanie. Powiedz mi: Coś uczynił? Nic nie ukrywaj przede mną!»

(Księga Jozuego 7, 19)

Okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania jest możliwa kwadrans przed każdą Mszą św.

W pierwszy piątek miesiąca można skorzystać ze spowiedzi od godz. 16.00.

Istnieje możliwość skorzystania z porady duszpasterskiej, kierownictwa duchowego oraz sakramentu pokuty i pojednania poprzez wcześniejsze umówienie się z kapłanem.