Wspólnoty

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

(Dzieje Apostolskie 2, 42-47)

Katecheza dla Dorosłych i Krąg Biblijny
W przygotowaniu
Oaza Młodzieżowa
Piątek 18:30
Oaza Dzieci Bożych i Scholka
Piątek po wieczornej Mszy św. o 17.00
Ministranci i lektorzy
Piątek po wieczornej Mszy św. o 17.00
Róże Różańcowe
I Sobota Miesiąca po Mszy św. o 10:00
Msza Szkolna
Piątek 17:00
Msza Rodzinna
Niedziela 11.30