Kapłani

Proboszcz: ks. Wiesław Firlej

Wikariusz: ks. Łukasz Tlałka, przyjął święcenia w 2011 r., kocha muzykę, fotografię i góry; śpiewa w chórze Voce Angeli w Krakowie.

Inni księża: ks. Waldemar Maciejewski, od 2014 r. Moderator Grup Apostolskich w Jaworniku

Zenon Mierzwa, E.C. (kanonik), ur. 7 kwietnia 1940 r. w Chorzowie, święcenia kapłańskie – 1963, emeryt.

ks.Grzegorz Pasternak
Grzegorz Pasternak urodził się 29 maja 1987 roku w Cieszynie. Był trzecim dzieckiem w rodzinie Marii i Juliana Pasternaków – miał starszą siostrę Anię i brata Tomka, a później jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa – Kasię i Michała. Chrzest św. przyjął w parafii Św. Klemensa w Ustroniu. W 1990 roku wraz z całą rodziną przeprowadził się do Wisły, gdzie najpierw uczęszczał do przedszkola, a od 1 września 1994 roku do szkoły podstawowej w Wiśle Centrum. Już od drugiej klasy służył Panu Bogu jako ministrant, rzetelnie wypełniając wszystkie nałożone obowiązki. We wrześniu 2000 roku rozpoczął naukę w tutejszym Gimnazjum , które ukończył w czerwcu 2003 pozytywnie zdanym egzaminem i został przyjęty do bardzo dobrego V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. W maju 2006 roku zdał maturę i postanowił zrealizować swoje powołanie wstępując do Seminarium Duchownego w Krakowie. Jeszcze w szkole podstawowej, a potem w Gimnazjum i Liceum uczestniczył w wakacyjnych wyjazdach oazowych, a w ciągu roku szkolnego w cotygodniowych , piątkowych spotkaniach oazowych , które w naszej parafii zapoczątkował ksiądz Boguś. W maju 2011 roku w katedrze Św. Mikołaja w Bielsku-Białej Grzegorz przyjął święcenia diakonatu i od września został skierowany w celu odbycia praktyk, do parafii w Żywcu Zabłociu. Tam w ramach praktyki uczył religii w Zespole Szkół Budowlanych i wykonywał obowiązki w parafii głosząc kazania , prowadząc nabożeństwa, pomagając w prowadzeniu działających grup dziecięcych i młodzieżowych. W marcu 2012 roku obronił na piątkę pracę magisterską, a 27.05.2012 odprawił swoją mszę prymicyjną.